Over Upcycle

Upcycling

 

Up-cycling is het creatief hergebruiken van producten, afval of nutteloze dingen. Zo ontstaan nieuwe producten van betere kwaliteit of ecologische waarde.

Up-cycling is the creative reuse of products, waste or useless things. Thus new products of better quality or ecological value.

Oprichter Up-cycle.nl,

Up-cycle.nl founder,

Ronald Mossou:

Ik groeide op in een tijd dat productie van goederen steeds makkelijker werd en goedkoper, het werd daardoor ook makkelijker spullen weg te gooien en weer nieuwe te kopen. Ik werkte als technicus in veel verschillende branches en zag de kwaliteit en de vorm van industriƫle producten in de loop der jaren veranderen en achteruitgaan. Inmiddels is er een tekort aan ambachtelijk en technisch onderlegd personeel. We repareren of delen niets meer, maar kopen alles nieuw. Kwaliteit gaat ten koste van kwantiteit en de hoeveelheid afval neemt toe. Hierdoor werd ik mij ervan bewust dat de consumptiemaatschappij in zijn huidige vorm mij tegenstaat. `` I grew up in a time when production of goods became easier and cheaper, it was therefore easier to throw away stuff and buy new ones. I worked as a technician in many different industries and saw change the quality and form of industrial products over the years and recede. Meanwhile, there is a shortage of skilled craftsmanship and technical personnel. We repair or share nothing but buy everything new. Quality comes at the expense of the quantity and amount of waste increases. Because of this I became aware that the consumer in its present form is against me.

Herkomst

De producten die gebruikt worden voor Up-cycle.nl zijn afgeschreven door onze maatschappij. Ze zijn te oud, te langzaam of niet hip genoeg. Ze worden door Up-cycle gered in de laatste fase van hun levenscyclus, op onder andere rommelmarkten, Marktplaats, ijzerhandelaren of het grofvuil.

ORIGIN

The products used for Up-cycle.nl have been written by our society. They are too old, too slow or not hip enough. They are rescued by up-cycle in the last phase of their life cycle to include flea markets, Marketplace, ironmongers or bulky.

 

Pure materialen

Voor Up-cycle producten wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van pure materialen zoals beton, ijzer, leer of hout.

PURE MATERIALS

For up-cycle products will be used as much as possible made of pure materials such as concrete, iron, leather or wood.

 

Uniek, origineel en milieuvriendelijk

Up-cycle producten zijn uniek en hebben hun originele karakter behouden. Geleefd door het verleden, wordt er nieuw leven in geblazen. Het product krijgt een nieuwe functie maar houdt zijn oude ziel. Een product van Up-cycle.nl is grappig, mooi, uniek, origineel, creatief, milieuvriendelijk en betaalbaar.

UNIQUE, ORIGINAL AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Up-cycle products are unique and have retained their original character. Lived through the past, there is new life into. The product gets a new job but keeps his old soul. A product of Up-cycle.nl’s funny, beautiful, unique, original, creative, environmentally friendly and affordable